Dokument bez tytułu


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
SUNSHINE HEROES FOUNDATION

Przez lata firma Nature’s Sunshine budowała swoją reputację na bazie etycznych działań i stawiając przede wszystkich na dobro naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele mamy szczęścia jako firma i kiedy tylko możemy, chcielibyśmy okazać naszą wdzięczność poprzez pomoc tym, do których los tak się nie uśmiecha. Od lat Nature’s Sunshine zmienia życie ludzi na całym świecie nie tylko poprzez promowanie zdrowego stylu życia, ale też poprzez działania charytatywne. Sunshine Heroes to założona przez Dystrybutorów Nature’s Sunshine fundacja, która od 2007 roku wpływa na jakość życia setek tysięcy dzieci w 19 krajach świata. Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy dwójka Dystryborów Nature’s Sunshine, Travis i LaRee Hansen, wyjechała do Rosji. Ze względu na problemy z założeniem własnej rodziny postanowili adoptować dziecko z jednego z rosyjskich domów dziecka. To właśnie warunki bytowe dzieci z tego domu, skłoniły Hansenów do założenia fundacji. Pierwszym projektem fundacji było ufundowanie renowacji szpitala dziecięcego w Lyubetsy, w Rosji. Sunshine Heroes Foundation to nazwa funkcjonująca od listopada 2013 roku, a jej zmiana miała na celu podkreślenie wkładu Nature’s Susnhine w działania fundacji.


Poniżej kilka osiągnięć fundacji Sunshine Heroes.

Belize, marzec 2017 - "Woda w Belize". Fundacja wspiera finansowo wiercenie ujęcia wody, a także edukuje lokalną społeczność w zakresie użytkowania ujęcia. Operacja zapewnia stały dostęp do wody mieszkańcom Belize. 

Panama, listopad 2015 roku - dzień otwarcia ósmego centrum edukacyjnego dla dzieci. Centrum powstało w celu zmniejszenia analfabetyzmu wśród dzieci. Lokalny personel wspierany przez zagranicznych wolontariuszy przeprowadza projekty edukacyjne, oraz daje korepetycje. W ciągu roku pomoc otrzyma ponad 3000 dzieci.

Nikaragua, listopad 2014 roku - otwarcie siódmego centrum, które powstało z myślą o lokalych dzieciach. Oprócz celów edukacyjnych centrum spełnia rolę przychodni i biblioteki.www.spreadsunshine.org