Premia Szybkiego Awansu

Premia Szybkiego Awansu jest przeznaczona dla Dystrybutorów, którzy dynamicznie rozwijają swój biznes. Motywuje Dystrybutora do osiągania kolejnych statusów w jak najkrótszym czasie od momentu rejestracji w NSP Polska.

Każdy status (poczynając od statusu Lidera) ma przypisaną liczbę miesięcy w przeciągu których należy go osiągnąć, aby otrzymać dodatkową premię. Aby otrzymać premię należy zakwalifikować się na odpowiedni status oraz potwierdzić go trzykrotnie w miesiącach następujących bezpośrednio po osiągnięciu tego statusu.

StatusPremiaLimit
Lider600 zł3 miesiące
Lider Asystent1 000 zł + roll-up6 miesięcy
Lider Konsultant3 000 zł9 miesięcy
Lider Menadżer6 000 zł12 miesięcy*
Dyrektor Asystent15 000 zł24 miesięcy*
Dyrektor Konsultant15 000 złbrak
Dyrektor Menadżer30 000 złbrak
Członek Rady Dyrektorów75 000 złbrak


Premia Szybkiego Awansu jest wypłacana w trzech częściach. Każda część premii zostaje wypłacona po każdorazowym potwierdzenie statusu. Każda część premii to trzecia część całkowitej kwoty przysługującej danemu statusowi. Wyjątek stanowi premia za awans na status Lidera-Asystenta. Za pierwsze potwierdzenie statusu Lidera-Asystenta przysługuje roll-up firmowy za 50 zł., a za drugie i trzecie potwierdzenie statusu po 500 zł.Przykład:

Aby otrzymać pierwszą część premii za Szybki Awans na status Lidera (200 zł.) wystarczy potwierdzić awans w pierwszym miesiącu następującym po awansie.

* Awans na status Lidera-Menadżera i Dyrektora-Asystenta po wskazanym w tabeli terminie oznacza wypłatę premii tylko za dwa pierwsze potwierdzenia statusu.