Zobacz także

NASZA HISTORIA

NASZE PRZEZNACZENIE

NASZA JAKOŚĆ

NEWSLETTER

NAJZDROWSZA FIRMA

SPORTOWCY W NATURE'S SUNSHINE

DZIAŁALNOŚĆ  CHARYTATYWNA

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI
THE HUGHES CENTER

The Hughes Center powstało w lutym 2015 roku kosztem wielu milionów dolarów i dziś jest jednym z najważniejszych trybów w Nature’s Sunshine. Labarotarium zajmuje się badaniem wpływu suplementów diety na ludzki organizm.

Jednym z filarów działalności Nature’s Sunshine jest innowacyjność. Podporą tego filaru stało się Centrum badań i innowacji “The Hughes Center”. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, skupia najlepszych fachowców, aby opracować najlepsze zdrowotne rozwiązania na dla naszych Klientów na całym świecie. Ogromna wiedza zatrudnionych naukowców wsparta najlepszymi na świecie technologiami pozwala poznać tożsamość, siłę działania i czystość każdego składnika naszych produktów. Dzięki pracy laboratorium potrafimy znaleźć idealne połączenia tych składników, czyli tworzyć najlepsze suplementy diety.

Wyposażenie centrum pozwala badać wpływ suplementów diety na poszczególne układy organizmu. Czyni to na poziomie molekularnym, co daje nam gwarancje tworzenia jeszcze skuteczniejszych produktów. Badania przeprowadzone w centrum Hughes pozwalają ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że produkt jest bezpieczny i biologicznie aktywny. Jednym z kluczowych urządzeń w centrum jest FlexMap 3D. Ta niesamowita maszyna potrafi wygenerować nawet 144 tysiące punktów danych w mniej niż godzinę, a to pozwala dokonać niezwykle szczgółowej analizy aktywności biologicznej danej substancji naturalnej.

Za działanie The Hughes Center odpowiada Dr. Matthew Tripp, człowiek z ogromnym doświadczeniem w branży naturalnych suplementów diety. Dr. Tripp ukończył Washington State University, na wydziale fizjologii, genetyki drobnoustrojów i mikorbiologii, a w dotychczasowej karierze zawodowej zeprezentował między innymi Metagenics, gdzie był Vice Prezydentem ds Spraw Badań i Rozwoju. Obecność Doktora w szeregach Nature’s Sunshine gwarantuje, że będziemy wciąż jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie firm w branży suplementów diety.


THE HUGHES CENTER:

  • 500 m2 przestrzeni biurowej, laboratoryjnej i klinicznej
  • Laboratorium chemiczne dostarczające analiz ilościowych substancji chemicznych zawartych w próbkach roślinnych
  • Laboratorium hodowli tkanek określające jak naturalne związki oddziałują na modele biologiczne
  • Laboratorium biologii komórkowej i molekularnej badające jak substancje fitochemiczne wpływają na mechanizmy molekularne istotne z perspektywy właściwego stanu zdrowia
  • 5 badaczy naukowych z tytułem doktora, 2 doktorów medycyny i pozostała kadra naukowa
  • Certyfikowany Kierownik Badań Klinicznych