Kraj dostawy: Poland

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niderlandy
 • Poland
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
Szukaj
Szukaj
Menu
Koszyk
0
Konto
…


Biznes Bonus 2024
CELEM SPECJALNYCH PREMII BIZNESOWYCH 2024 JEST ZMOTYWOWANIE NOWYCH I ISTNIEJĄCYCH PARTNERÓW NATURE’S SUNSHINE DO AWANSU I UMOCNIENIA NOWEGO POZIOMU W KARIERZE.
W ROKU 2024 PROMOCJA SKUPIA SIĘ NA DWÓCH KLUCZOWYCH STATUSACH W KARIERZE NATURE’S SUNSHINE – LIDERA-KONSULTANTA I  DYREKTORA-ASYSTENTA.
Aby osiągnąć status Lidera-Konsultanta, Partner musi przeskoczyć z koncentracji na rozwoju własnej grupy klientów na pomoc Liderom w rozwoju swoich grup klientów. Tworzenie nowych, pracujących grup liderskich jest podstawową umiejętnością w branży MLM.
Dlatego osoby, które awansują na status Lidera-Konsultanta i potwierdzą status trzy miesiące w ciągu pierwszych 6 miesięcy po awansie, zachowując obroty struktury na poziomie 5.000 punktów i jednej składowej o wartości minimum 2.500 punktów w każdym z trzech miesięcy, otrzymają specjalną, dodatkową premię biznesową w wysokości 1.200 EUR.


Status Dyrektora-Asystenta potwierdza profesjonalne podejście do budowy biznesu MLM. Szybkie osiągnięcie tego statusu wymaga determinacji i poświęceń.
Dlatego, aby zachęcić do szybkiej drogi kariery na status Dyrektora-Asystenta, firma Nature’s Sunshine oferuje specjalną premię biznesową w wysokości 10.000 EUR dla tych, którzy osiągną ten status w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy z NSP, a następnie potwierdzą status trzy razy po awansie.
Udostępnij koszyk
Dodaj koszyk