Kraj dostawy: Poland

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niderlandy
 • Poland
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
Szukaj
Szukaj
Menu
Koszyk
0
Konto

Polityka prywatności

Utrzymanie bezpieczeństwa danych osobowych to najwyższy priorytet Nature's Sunshine. Przestrzegamy różnych przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujących w krajach i na rynkach, w których działamy. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia w zarysie nasze poglądy i praktyki oraz sposób, w jaki odnoszą się one do Państwa jako Dystrybutora, Klienta VIP, osobę odwiedzającą stronę internetową lub odwiedzającą nasze biuro. Należy pamiętać, że nie wszystkie sekcje niniejszej Polityki prywatności mogą mieć zastosowanie do Państwa w zależności od tego, w jaki sposób kontaktujecie się z nami. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ może ona ulec zmianie, a dalsze korzystanie ze Strony będzie traktowane jako akceptacja tych zmian. Tym niemniej nasze podstawowe zaangażowanie w ochronę prywatności odwiedzających nie ulegnie zmianie.


1. Kim jesteśmy?
Firma Nature's Sunshine Products, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne („NSP”, „my”, „nas” lub „nasze”) są wiodącymi firmami w dziedzinie naturalnego zdrowia i wellness, zajmującymi się marketingiem i dystrybucją produktów odżywczych i pielęgnacyjnych w ponad 40 krajach poprzez (a) strony internetowe NSP, (b) aplikacje i narzędzia NSP oraz (c) sieć niezależnych Dystrybutorów, Podmiotów stowarzyszonych i Klientów VIP. Lista podmiotów NSP pełniących funkcję administratorów danych osobowych znajduje się w tabeli 1 poniżej.
Wyznaczyliśmy następującą firmę jako przedstawiciela UE w zakresie zgodności z RODO: Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., z numerem identyfikacyjnym 0000248004, z siedzibą w Polsce w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7, numer telefonu +48 22 311 21 00, e-mail privacy@natr.com.


2. Jakie informacje zbieramy?
Dane osobowe. Możemy zbierać od Państwa dane osobowe w oparciu o sposób, w jaki Państwo z nami współpracują, zawsze informując Państwa o celach zbierania danych oraz za Państwa zgodą. Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanej żywej osoby lub, w stosownych przypadkach, osoby prawnej. W niniejszej Polityce prywatności, Dane osobowe obejmują terminy określające dane osobowe, dane osobowe lub wszelkie inne terminy używane w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Poniżej przedstawiono kategorie danych osobowych, które zbieramy w różnych przypadkach. Jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, zapoznaj się z sekcją 3 „Jak wykorzystujemy dane osobowe?”
Kategorie danych osobowych. Ogólne kategorie zbieranych przez nas danych osobowych, przy których poprosimy Państwa o wyrażenie zgody, są następujące:
• Informacje kontaktowe, takie jak nazwisko, tytuł, adres, adres e-mail, numer telefonu lub faksu,
• Informacje biograficzne, takie jak płeć, data urodzin, narodowość, zdjęcia lub filmy wideo dostarczone przez Państwo, zawierające Państwa zdjęcie, zawód, informacje o życiu rodzinnym, w tym dzieci, hobby i zainteresowania,
• Informacje identyfikujące, takie jak numery paszportów, numery identyfikacyjne lub kserokopie takich dokumentów, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo,
• Informacje o rejestracji, takie jak newsletter lub prośby o materiały marketingowe, rejestracje na imprezy i imprezy motywacyjne, subskrypcje, pliki do pobrania, formularze rejestracyjne, odpowiedzi na ankiety oraz nazwa użytkownika/hasło,
• Informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej/debetowej, kopie sprawozdań bankowych lub innych sprawozdań finansowych oraz inne informacje niezbędne do weryfikacji lub przetwarzania transakcji finansowych,
• Informacje o produkcie, takie jak historia zakupów, zwroty produktów, preferencje dotyczące produktów,
• Informacje o systemach informatycznych, takie jak informacje techniczne o sprzęcie używanym do uzyskiwania dostępu do Stron internetowych, o aktywności na naszych Stronach,
• Informacje, których udzielasz dobrowolnie poprzez różne interakcje, w tym ze Stronami, działem obsługi Klienta VIP lub innymi pracownikami NSP.
Możemy również gromadzić publicznie dostępne informacje, takie jak identyfikacja, treść, informacje audiowizualne, informacje dotyczące zatrudnienia, dane demograficzne lub geograficzne dostępne za pośrednictwem internetu. NSP nie gromadzi informacji o użytkowniku z innych źródeł, np. z rejestrów lub organów publicznych lub organizacji prywatnych.
Informacje gromadzone automatycznie. Nie rejestrujemy automatycznie danych osobowych ani nie łączymy informacji rejestrowanych automatycznie w inny sposób z danymi osobowymi dotyczącymi konkretnych osób. Jeśli jednak zaakceptują Państwo nasze pliki cookie, możemy zapisać pewne informacje, które staną się dla nas dostępne w wyniku korzystania ze Strony, w tym, bez ograniczeń, liczbę odwiedzających i częstotliwość wizyt na Stronie, strony internetowe, do których mieli Państwo dostęp bezpośrednio przed i po zakończeniu korzystania ze Strony, używaną przez Państwa przeglądarkę internetową oraz Państwa adres IP. Jeśli korzystamy z tych informacji, to tylko w formie zbiorczej.
Pliki cookie i inne podobne technologie. Podobnie jak większość stron internetowych, używamy plików cookie (ciasteczek) lub plików danych przechowywanych automatycznie na Państwa komputerze, aby usprawnić Państwa wizytę na Stronie poprzez lepsze zrozumienie sposobu, w jaki korzystacie Państwo ze Strony. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że Państwo, jako gość, świadomie je przekażecie. Używamy plików cookie w celu rozpoznania Państwa po powrocie na Stronę i zapewnienia Państwu lepszego doświadczenia. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani nie łączymy danych nieosobowych przechowywanych w plikach cookie z danymi osobowymi dotyczącymi konkretnych osób. Możemy zezwolić stronom trzecim na korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii na Stronie, ale nie kontrolujemy wykorzystania ani zawartości plików cookie stron trzecich. Przeglądarki internetowe często pozwalają na usuwanie plików cookie z pamięci podręcznej przeglądarki, blokowanie plików cookie lub otrzymywanie powiadomień o ich użyciu. Jeśli jednak zablokujecie Państwo korzystanie z plików cookie, możecie Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Strony.
Żądania typu „nie śledź”. Przeglądarki internetowe mogą zezwalać na wysyłanie żądania „nie śledź” (do not track) wraz z komunikacją ze Stroną, umożliwiając anonimowe przeglądanie Strony. Uwzględniamy prośby przeglądarek internetowych o nie śledzenie. Tym niemniej anonimowe przeglądanie może uniemożliwić nam zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności Strony.


3. Dlaczego zbieramy dane osobowe?
Możemy gromadzić dane osobowe z wielu powodów, które określimy przed zwróceniem się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody, w tym między innymi:
Aby przygotować i zrealizować z Państwem umowę. Obejmuje to umowy, takie jak umowa z Dystrybutorem lub Podmiotem stowarzyszonym, które mogą uwzględniać obliczanie zarobków Państwa lub innych Dystrybutorów NSP, Podmiotów stowarzyszonych lub Klientów VIP oraz przechowywanie takich informacji na temat genealogii członkostwa, przetwarzania zamówienia, dostarczania/odbierania produktów i zarządzania gwarancjami lub przetwarzania płatności.
Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Obejmuje to takie obowiązki, jak podatki i rachunkowość lub odpowiadanie na wnioski organów publicznych.
Aby realizować nasze uzasadnione cele biznesowe. Obejmuje to takie cele, jak świadczenie naszych usług, utrzymanie bezpieczeństwa i integralności naszych usług, poprawa doświadczenia użytkownika/członka na Stronie, egzekwowanie naszych warunków użytkowania, zasad i procedur oraz innych praw lub dostarczanie użytkownikowi informacji, o które może poprosić lub na które może się zdecydować w odniesieniu do naszych produktów i usług.
Z powodu Państwa zgody. Możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie usług lub ofert, branie udział w wydarzeniach i wyzwaniach, wykorzystanie Państwa informacji w związku z marketingiem naszych produktów i usług, korzystanie z plików cookie zgodnie z poniższym wyjaśnieniem. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę, jak określono poniżej, ale w takim wypadku możecie Państwo nie mieć możliwości korzystania ze Strony lub naszych produktów lub usług.
*Macie Państwo prawo do sprzeciwienia się niektórym z tych powodów zgodnie z obowiązującym prawem, ale w takim wypadku możecie Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności Strony.


4. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
Jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie nam swoich danych osobowych, wykorzystamy je w celu dostarczenia Państwu żądanych przez Państwa usług, dostarczenia Państwu treści, analizowania trendów i poprawienia ogólnych wrażeń podczas wizyty na Stronie.
Możecie Państwo również zapisać się na listy mailowe i poprosić o skierowanie do Dystrybutora NSP, który udzieli Państwu więcej informacji na temat sposobu zakupu produktów NSP i zostania Dystrybutorem NSP.
W przypadku zakupu produktów NSP lub zostania Dystrybutorem NSP wykorzystamy również Państwa dane osobowe w celu (1) świadczenia usług (takich jak przetwarzanie zamówień i/lub zwrotów produktów oraz obliczanie i wypłacanie prowizji), (2) wspierania i doskonalenia usług świadczonych przez Państwo na rzecz Klientów VIP i Dystrybutorów niższego szczebla, (3) świadczenia dodatkowych usług, (4) prowadzenia naszej bazy danych genealogii oraz prawidłowego funkcjonowania naszego planu wynagrodzeń, (5) wystawiania płatności i zgłaszania dochodów organom podatkowym oraz (6) zapewnienia zgodności z zobowiązaniami prawnymi oraz naszymi Zasadami i Procedurami. W ramach
realizacji tych celów NSP może udostępniać informacje o Państwu swojej spółce macierzystej w Stanach Zjednoczonych oraz jej spółkom zależnym zlokalizowanym w innych krajach. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych do żadnych innych celów, które istotnie różnią się od celów określonych w niniejszym dokumencie. Przed zebraniem jakichkolwiek danych poprosimy Państwa o zgodę, określając cele, dla których wymagane są Państwa dane.
Przetwarzamy dane osobowe z przyczyn prawnych, w tym (a) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Państwem, (b) w celu wypełnienia własnych zobowiązań prawnych, (c) w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu danych osobowych lub (d) w oparciu o Państwa zgodę.


5. Dzielenie się informacjami ze stronami trzecimi
NSP może korzystać z usług wewnętrznych i zewnętrznych usługodawców w celu obsługi Strony i wykonywania innych prac w naszym imieniu w trakcie świadczenia usług, o które Państwo poprosiło, takich jak rozwój Strony, realizacja zamówień, dostarczanie pakietów, funkcje administracyjne lub księgowe oraz obsługa Klienta VIP. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, ale są umownie zobowiązani do wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków. Pomimo powyższego pozostajemy odpowiedzialni za dane osobowe użytkownika, a w przypadku dalszego przekazywania stronom trzecim danych osób, których dane dotyczą w EOG, otrzymanych zgodnie z zasadami ochrony prywatności UE-USA (tarcza prywatności), NSP ponosi potencjalną odpowiedzialność. Niektórzy z tych usługodawców mogą mieć siedzibę w krajach, które oferują mniejszą ochronę prywatności niż Państwa kraj zamieszkania. W takim przypadku upewnimy się, że usługodawcy ci są umownie zobowiązani do zaoferowania takiej samej ochrony jak w Państwa kraju zamieszkania poprzez Standardowe Klauzule Umowne.
W chwili obecnej NSP nie sprzedaje, nie handluje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkownika stronom trzecim, które nie są z nią powiązane, w celach marketingowych. Cenimy Państwa prywatność i nie narażamy na szwank naszych relacji z Państwem, sprzedając Państwa dane akwizytorom bez Państwa uprzedniej zgody.
KSP może jednak udostępniać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (i) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, (ii) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania stron prywatnych, w związku z procesem sądowym, wezwaniem do stawiennictwa w sądzie, dochodzeniem lub podobnym postępowaniem, (iii) w odpowiedzi na kwestie bezpieczeństwa osobistego lub publicznego, (iv) w celu zbadania incydentów związanych z bezpieczeństwem, (v) w celu ochrony naszych interesów, praw i własności lub (v) w przypadku sprzedaży lub przekazania aktywów lub w kontekście podobnych negocjacji biznesowych.


6. Bezpieczeństwo informacji
NSP podejmuje środki administracyjne, techniczne i fizyczne, aby zapewnić dokładność, ważność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Tym niemniej żadna transmisja danych przez internet lub przez elektroniczną bazę danych nie jest w 100% bezpieczna. Pomimo tego, że staramy się chronić Państwa informacje za pomocą środków takich jak poniższe kroki, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa:
NSP korzysta z protokołu Secure Socket Layers (SSL) w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia podczas przesyłania i odbierania danych osobowych. Dzięki SSL informacje przesyłane między dwoma komputerami przez internet są przesyłane w zaszyfrowanym formacie, tak aby tylko komputery wysyłające i odbierające mogły je zdekodować. SSL gwarantuje, że nikt nie przechwyci żadnych Państwa danych osobowych podczas ich przesyłania do nas. Bezpieczne połączenie jest utrzymywane do momentu zakończenia lub anulowania procesu transakcji.
NSP ogranicza dostęp do danych osobowych do swoich pracowników, kontrahentów i przedstawicieli, którzy muszą znać te informacje, aby móc wykonywać swoją pracę. Są oni zobowiązani do przestrzegania poufności Państwa danych osobowych i mogą zostać zdyscyplinowani lub umowa z nimi może być rozwiązana z powodu niedopełnienia tych zobowiązań.


7. Integralność danych i dostęp lub korekty
NSP przechowuje dane osobowe w aktywnych plikach lub systemach tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszych umownych relacji z Dystrybutorami, Podmiotami stowarzyszonymi lub Klientami VIP. Po tym, jak Dystrybutor, Podmiot stowarzyszony lub Klient VIP zakończy swoją relację z nami, musimy zachować pewne informacje do celów księgowych, do obliczania zarobków w ramach naszego planu wynagrodzeń oraz do celów zgodności, zgodnie z obowiązującym prawem. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje są dokładne i kompletne, a także będziemy aktualizować lub korygować informacje w razie potrzeby, gdy otrzymamy od Państwa taki wniosek. Użytkownik może zażądać kopii swoich danych osobowych, kontaktując się z nami przy użyciu informacji kontaktowych wymienionych poniżej w punkcie 12. Użytkownik lub jego przedstawiciele mogą edytować swoje dane osobowe, uzyskując w ten sposób dostęp do swojego profilu konta. W przypadkach, gdy Klient VIP kupuje produkt w trybie offline, bezpośrednio od Dystrybutora, możemy nie mieć dostępu do danych osobowych Klienta VIP i będziecie musieli Państwo skontaktować się bezpośrednio z Państwa Dystrybutorem.
W zależności od prawa obowiązującego w danym obszarze użytkownik może mieć różne prawa dotyczące danych osobowych, które mogą obejmować prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w celu marketingu bezpośredniego), a także możliwość przeniesienia do innego administratora lub ich usunięcia. Użytkownik może korzystać z niektórych z tych praw przy użyciu funkcji dostępnych na Stronie. W przypadku gdy dana funkcja nie jest dostępna, istnieje możliwość skontaktowania się z NSP za pośrednictwem podanych poniżej informacji kontaktowych. Należy mieć świadomość, że prawa wymienione powyżej mogą podlegać różnym ograniczeniom określonym przez przepisy prawne.


8. Dane organizacyjne Dystrybutora/Klienta VIP
Użytkownik może złożyć zamówienie za pośrednictwem Dystrybutora/Kllienta VIP, lub bezpośrednio w NSP, a NSP podzieli się informacjami z Państwa Dystrybutorem /Klientem VIP w celu realizacji zamówienia. Każdy Klient VIP może wybrać sposób składania zamówienia i kontaktowania się z nim podczas składania zamówienia. Dystrybutor, Podmiot stowarzyszony lub Klient VIP, który wprowadza nowego Dystrybutora lub Klienta VIP do struktury NSP jest zwany Sponsorem, a Sponsorzy mogą tworzyć własne, niezależne organizacje sprzedaży. Aby pomóc w prowadzeniu ich działalności gospodarczej, NSP udostępnia Sponsorom raporty organizacyjne, które zawierają dane osobowe Dystrybutora/Klienta VIP, w tym między innymi: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny NSP, numer telefonu, adres e-mail,
numer faksu, poziom lub rangę w ramach planu wynagradzania lub udostępniania NSP, a także statystyki dotyczące wielkości oraz sprzedaży. Raporty te są przekazywane Dystrybutorom / Klientom VIP w ścisłej tajemnicy i wyłącznie w celu rozwijania ich działalności w ramach NSP i stanowią poufne, zastrzeżone tajemnice handlowej NSP. Niektórzy Dystrybutorzy NSP / Klienci VIP mogą mieszkać w krajach, które oferują mniejszą ochronę prywatności niż Państwa kraj zamieszkania. W takim przypadku upewnimy się, że ci Dystrybutorzy NSP / Klienci VIP są umownie zobowiązani do zaoferowania takiej samej ochrony jak w Państwa kraju zamieszkania poprzez Standardowe Klauzule Umowne.


9. Dzieci
Strona jest stroną internetową przeznaczoną dla ogółu odbiorców i nie jest zaprojektowana ani skierowana do dzieci. NSP nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie rozpowszechnia świadomie żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać informacje od Państwa dziecka na Stronach, skontaktuj się z nami, a dołożymy wszelkich starań, aby usunąć te informacje z naszej dokumentacji.


10. Odnośniki do stron trzecich
Strona może zawierać odnośniki do stron internetowych obsługiwanych i utrzymywanych przez strony trzecie, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika stronom trzecim podlegają warunkom polityki prywatności danej strony i zachęcamy użytkownika do zapoznania się z nimi i zadawania pytań przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji operatorom stron internetowych stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, działania lub politykę stron internetowych stron trzecich. Włączenie witryn internetowych stron trzecich do naszej Strony w żaden sposób nie stanowi poparcia dla treści, działań lub polityki takich stron.


11. Oświadczenie o tarczy prywatności. Przekazywanie danych osobowych w UE
NSP uznaje, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają system ochrony danych, który zasadniczo ogranicza przekazywanie informacji osobistych dotyczących osób znajdujących się na terenie UE do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Nature's Sunshine Products, Inc., Synergy Worldwide, Inc. i ich amerykańskie podmioty stowarzyszone przestrzegają unijnych ram ochrony prywatności, określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tarczę prywatności. NSP zaświadczył Departamentowi Handlu, że w odniesieniu do takich informacji przestrzega zasad tarczy prywatności. Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami tarczy prywatności, zastosowanie mają zasady tarczy prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie tarczy prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, prosimy odwiedzić stronę www.privacyshield.gov. www.privacyshield.gov. Osoby, których dane dotyczą w EOG i które mają pytania lub skargi dotyczące przekazywania lub przetwarzania ich danych osobowych przez NSP mogą złożyć skargę do NSP przy użyciu poniższych danych kontaktowych.
W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok uznający za „nieważną” decyzję Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę prywatności UE-USA. W wyniku tej decyzji ramy tarczy prywatności UE-USA nie są już ważnym mechanizmem zapewniającym zgodność z wymogami UE w zakresie ochrony danych podczas przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta nie zwalnia uczestników tarczy prywatności UE-USA z ich obowiązków wynikających z ram tarczy prywatności UE-USA.
W dniu 8 września 2020 r. Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) wydał opinię, w której stwierdził, że szwajcarsko-amerykańskie ramy tarczy prywatności nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zgodnie ze szwajcarską ustawą federalną o ochronie danych osobowych (FADP). W wyniku tej opinii organizacje, które chcą polegać na szwajcarsko-amerykańskiej tarczy prywatności przy przekazywaniu danych osobowych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, powinny zwrócić się o wskazówki do FDPIC lub radcy prawnego. Opinia ta nie zwalnia uczestników szwajcarsko-amerykańskiej tarczy prywatności z ich zobowiązań wynikających z ram szwajcarsko-amerykańskiej tarczy prywatności.
Departament Handlu USA będzie nadal administrował programem tarczy prywatności, w tym przetwarzał zgłoszenia do samocertyfikacji i ponownej certyfikacji do ram tarczy prywatności i utrzymywał listę tarczy prywatności. W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Europejską, właściwym europejskim krajowym organem ochrony danych osobowych lub radcą prawnym.
Zgodnie z zasadami tarczy prywatności, NSP zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby z terytorium UE, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki ochrony prywatności, powinny najpierw skontaktować się z NSP pod adresem:
Nature’s Sunshine Products, Inc. Urzędnik ds. ochrony prywatności, dział prawny [Privacy Officer, Legal] 2901 W. Bluegrass Blvd., 100 Lehi, Utah 84043 (801) 341-7800 privacy@natr.com
NSP zobowiązała się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących tarczy prywatności do wybranego przez nas niezależnego mechanizmu odwoławczego – International Centre for Dispute Resolution® Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ICDR/AAA), alternatywnego dostawcy usług w zakresie rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli nie otrzymają Państwo od nas terminowego potwierdzenia przyjęcia Państwa reklamacji lub jeżeli nie odnieśliśmy się do Państwa reklamacji w sposób zadowalający, prosimy o odwiedzenie strony internetowej go.adr.org/privacyshield.html, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę. Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie tarczy prywatności, możecie się Państwo powołać na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostaną wyczerpane. Usługi ICDR/AAA są świadczone bezpłatnie. Ponadto NSP podlega uprawnieniom dochodzeniowym i egzekutorskich Federalnej Komisji Handlu.
Przekazywanie danych osobowych w UE za pomocą standardowych klauzul umownych. Uznajemy, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie posiadają system ochrony danych, który generalnie ogranicza przekazywanie danych osobowych osób fizycznych znajdujących się w UE do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wewnątrz naszej grupy poza krajem zamieszkania, a w szczególności do USA. Przekazywanie danych w przeszłości odbywało się najpierw zgodnie z ramami bezpiecznej przystani UE-USA, a następnie zgodnie z ramami tarczy prywatności UE-USA określonymi przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z EOG. Obecnie przekazywanie danych odbywa się zgodnie z naszymi Standardowymi Klauzulami Umownymi, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej C(2004)5721 oraz pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w celu zagwarantowania, że Państwa dane osobowe są należycie chronione. Aby uzyskać więcej informacji, można uzyskać dostęp do Standardowych Klauzul Umownych obowiązujących w niektórych krajach, co przedstawiono w tabeli 1 poniżej.


12. Zapytania i skargi
NSP poważnie traktuje Państwa prywatność. Jeśli uważasz, że nie zastosowaliśmy się do niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa skargę. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej, jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące wykorzystania lub gromadzenia danych osobowych przez NSP, a my nie możemy rozwiązać te wątpliwości, macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w swojej jurysdykcji.
Bezpośrednie zapytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności należy składać doi:
Zespół ds. ochrony prywatności
Nature’s Sunshine Products, Inc.
2901 West Bluegrass Blvd. STE 500
Lehi, Utah 84043
privacy@natr.com


Prosimy streścić charakter swojego pytania w temacie każdego wysłanego e-maila.
Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do uzyskania informacji, dostępu, korekty lub usunięcia danych osobowych, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do odrzucenia istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji lub profilowania dotyczącego danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@natr.com.
Możecie również Państwo skontaktować się z nami pisemnie na adres:
Zespół ds. ochrony prywatności
Nature’s Sunshine Products, Inc.
2901 West Bluegrass Blvd. STE 500
Lehi, Utah 84043
privacy@natr.com


Informujemy również, że powołaliśmy naszego inspektora ochrony danych osobowych w Europie:
ADDIENS ASESORES JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS, SLP,
Travessera de Gracia, 29, 2º 1ª
p.minana@addiensajt.com
+34932413090
Dziękuję za zapoznanie się z niniejszą polityką.
*Ponieważ prawa dotyczące prywatności często się zmieniają, NSP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad od czasu do czasu. Prosimy okresowo odwiedzać Stronę w celu uzyskania najnowszej wersji niniejszych zasad.
Data ostatniej rewizji: 1 grudnia 2020 r.

 

Wypełnij poniższy formularz.

Prośba o usunięcie danych z aplikacji mobilnej
Udostępnij koszyk
Dodaj koszyk